+370 618 82942 info@nsiunta.lt

TAISYKLĖS:

TAISYKLĖS

Paslaugos Mokėtojai (užsakovai) privalo susipažinti su šiomis taisyklėmis ir vadovautis jomis ruošiant siuntas ir užsakant paslaugas.

Esant netinkamam įpakavimui Vežėjas neatsako už saugų siuntos transportavimą, nekompensuoja Klientui patirtų nuostolių ir gali pareikšti Klientui pretenziją dėl Vežėjui ar tretiesiems asmenims padarytos žalos.

Kurjeris turi teisę nelaukti, kol siunta bus priimta ilgiau nei 15 min. Neradus nurodyto Gavėjo, siuntiniai keliauja į Panevėžį, iš kur gavėjas siuntą galės atsiimti. Pakartotinam vykimui į Gavėjo miestą atvejai yra apmokestinami, kaip eilinis siuntos transportavimas. Laukiant ilgiau prastova yra apmokestinama. Siuntos pristatymas vykdomas į daugiabučių mikrorajonų kiemus, o siuntos pristatymas iki  buto durų – apmokestinamas papildomai.

Gavėjas privalo iškrauti siuntas, kurių iškrovimui reikalinga krovimo technika.

Už gabenamus maisto produktus neatsakome.

DRAUDŽIAMA

  • cigaretes, alkoholinius gėrimus, narkotines ir psichotropines medžiagas;
  • ginklus, sprogiąsias, degiąsias, radioaktyviąsias ir kitas pavojingas medžiagas;
  • pirotechninius daiktus;
  • visų rūšių aerozolius;
  • monetas, banknotus, čekius ar bet kokius pareikštinius vertybinius popierius, kelionės čekius, apdirbtą ar neapdirbtą platiną, auksą arba sidabrą, brangakmenius, papuošalus ir kitus vertingus daiktus;
  • daiktus su įžeidžiančio ar nepadoraus pobūdžio užrašais ar atvaizdais;
  • daiktus, kuriuos įvežti ir naudoti Europos Sąjungos šalyse draudžiama;
  • kitus daiktus, kuriuos draudžiama siųsti pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus.

NSiunta

NSiunta neprisiima jokios atsakomybėsper klaidą priimtas siuntas su šiame skyriuje nurodyto turinio daiktais. NSiunta turi teisę bet kurioje stadijoje nustatyta tvarka sustabdyti vežimą ir patikrinti pakuotės turinį, surašant komisijos aktą, jeigu turi įtarimą, kad siuntoje yra uždrausti vežti daiktai, kurie gali kelti pavojų žmonių sveikatai ar kitoms siuntoms, arba yra draudžiami vežti kitų valstybių teritorija. Tokiu atveju NSiunta imasi visų butinų saugumo priemonių.

Paslaugos Mokėtojas pilnai atlygina dėl to NSiunta patirtus nuostolius ir turėtas išlaidas, nepriklausomai nuo to, kurioje šalyje jie buvo patirti. NSiunta neatsako už valstybinės institucijos konfiskuotas siuntas.